نویسنده: سیما

چهارشنبه، 14 مرداد 1383، ساعت 14:48

سلام آقای دکتر سوال اول من راجع به کرمهای حاوی اسید آلفا هیدروکسی میباشداز چه سنی میتوان از این کرمها استفاده کرد البته من آلان از کرم کترل استفاده میکنم و 23 سال دارم .2_ در این سن با ÷وست چرب چه نوع کرم یا لوسیونهائی برای تقویت و مرهقبت ÷وست ÷یشنهاد میکنید. آیا شما محصولات فیتومر را تائید میکنید. با تشکر

E-mail:  وارد نشده است

باسلام

ممنوعیت مطلق سنی ندارد ولی معمولا از سنین بلوغ استفاده می شود،کرم کترل ویا ترتینویین خوب است ،کرم های الفا هیدروکسی برای پوست چرب خوب است و کرم نرم کننده مخصوص پوست چرب شرکت شاندیز و اردن دارد،محصولات فیتو مر خوب است