نویسنده: رویا

یکشنبه، 4 مرداد 1383، ساعت 23:0

سلام اقای دکتر سر من به مدت چند سال است که شدید می خارد و شوره چرب میزند . تقریبا دختر من هم اینطوری است ایا مسری است درمان چیست

E-mail:  WWW.KMOGHADDASI2001@YAHOO.COM

باسلام

شوره سر مسری نیست،ولی زمینه ژنتیک دارد شما می توانید از شامپوی ضد شوره مثل سلنیم سولفاید استفاده کنید