نویسنده: پویا

یکشنبه، 4 مرداد 1383، ساعت 12:48

باسلام مردی43ساله هستم که مدت9سال ازکلوئیدی دروسط جناغ سینه ام که خیلی دردناک وحساس است رنج میبرم دوبارعمل بدون گرفت بالیزرکرده ام که بدترشده لیزرپی دی ال هم نتیجه نداشته آمپول کناکورت4عددوکرایوتراپی وداروی سیلیکن شیت وسیلیکن ژل وکرم تریدزونیت وکلوبتازل وهیدروکورتیزون هم اثر نداشته ضایعه به اندازه دوانگشت کنارهم وبه همان ضخامت هست ازشماپزشک عزیز راهنمایی میخواهم چنانچه داروی دیگری یاروش درمان دیگری هست یامثلا آدرس ایمیل دکتری درخارج ازکشور هست یا هرطوری که شما صلاح میدانیدممنون شمامیشوم منتظرپاسخ جنابعالی هستم باتشکرفراوان

E-mail:  A_POOYA@NOAVAR.COM

باسلام

درمان این بیماری همین ها است که ذکر کرده اید فقط نمی دانم با چه فواصلی انجام شده است ،در تجربه اینجانب درمان با کرایوتراپی و تزریق همزمان استرویید خیلی اثر بخش بوده است