نویسنده: الهه

شنبه، 27 تیر 1383، ساعت 10:34

سلام آقای دکتر مشکل من در مورد چند چروک تقریبا سطحی در ناحیه پیشانی است. که با داروها و کرم های مختلف ایرانی و خارجی بهبود نیافت.با توجه به سن 25 سال علت چیست. و چه کرم یا روشی مناسب است.

باسلام

جهت چروک پیشانی در صورتی که با دارو بهبود نداشته می توانید از تزریق دیسپورت استفاده کنید