نویسنده: نادر

یکشنبه، 14 تیر 1383، ساعت 2:56

سلام.. اگه میشه در مورد محلول ریوایوژن که برای درمام ریزش موی ارثی است توضیح دهید که تا حد از اعتبار علمی برخوردار است... با تشکر

E-mail:  وارد نشده است

باسلام

انجمن متخصصین پوست ایران روی این دارو بررسی داشته که مورد تایید قرار نگرفته است