نویسنده: mahdieh

یکشنبه، 17 خرداد 1383، ساعت 14:47

آیا برداشت خال قهوه ای زیرپوستی برای صورت ضرر ندارد ؟ و باعث لک آوردن مجدد پس از چند مدت نمی شود ؟

E-mail:  mahdiehshams@yahoo.com

باسلام

خیر،ضرری ندارد.بازگشت مجدد خال به زیر و یا روی پوست بودن خال نیست بلکه به روش عمل ومهارت پزشک عمل کننده دارد