نویسنده: جعفر

یکشنبه، 10 خرداد 1383، ساعت 22:5

آیا تا به حال شده که داروی پروپشیا به موی کسی تاثیری نگذارد؟ تا ثیر دهی این دارو تا چند روز نشان میدهد؟ و آخر اینکه، آیا دارویی بهتر از این وجود دارد؟ که تاثیرش از این دارو بیشتر باشه؟

E-mail:  وارد نشده است

باسلام

بله ممکن است ،فعلا که جدید ترین دارو است