نویسنده: mirzay

دوشنبه، 21 اردىبهشت 1383، ساعت 1:0

با سلام پوستم خشک است و به شدت میخارد و رنگ آن تیره شده وبعضی اوقات پوسته پوسته شده وکنده میشودبه دکتر مراجعه وآزمایشات لازمه را هم داده ونتایج را دکترمطالعه کرده وبرایم داروهای ترکیبی و صابون وشامپو تجویز ولی اثر چندانی نداشته لذا نیاز به راهنمایی ودستور جنابعالی را دارم

E-mail:  imirzei@yahoo.com

باسلام

این بیماری نیاز به درمان طولانی مدت دارد،اگر شما و داروهایتان و نیز ضایعات پوستی تان را ببینم بهتر می توانم شما را راهنمایی کنم