نویسنده: lida

دوشنبه، 7 اردىبهشت 1383، ساعت 11:39

باسلام برای درمان ضایعات بجا مانده از سالک چه باید کرد با لیزر هم هنوز اثر آن بسیار بد باقی مانده آیا میتوان برای درمان پیوند پوست انجام داد .

E-mail:  lida_rasooli@yahoo.com

باسلام

در مورد درمان ضایعات باقی مانده از سالک نیز مثل سایر اسیبهای پوستی از سایش پوست،لیزر و جراحی می توان استفاده کرد . شدت ضایعات ، محل و سایر ویژگیهای ضایعه در این مورد کمک کننده است