نویسنده: Sheida

یکشنبه، 6 اردىبهشت 1383، ساعت 11:1

آقای دکتر سلام- من از کودکی به صورت مرتب تب خال در ناحیه لب می زنم به طوریکه گاهی در ماه ۶ تب خال می زنم.در حقیقت اکثر اوقات تب خال دارم.این موضوع بسیار مرا آزار می دهد.برای درمان در موقع تب خال از آسیکلوویر استفاده می کنم ولی به علت استفاده زیاد از این قرص بدنم نسبت به آن مقاوم شده و کمتر اثر می کند.آیا درمان قطعی برای تب خال وجود دارد و یا روشی برای کمتر تب خال زدن ؟

E-mail:  t_rajabi@yahoo.com

باسلام

شما باید از روش پیشگیری استفاده کنید که مقدار کم دارو و مدت طولانی است