نویسنده: اردشیر صادقی

پنجشنبه، 27 فروردین 1383، ساعت 19:25

سلام من یک دختر 7 ساله دارم که 3 سال پیش در لپ راست او در اثر نیشه پشه 5 فروردین متورم شد.و به شکل زخم عفونی در امد بطوری که حالا جایش مانده است.وپار سال درست در همین ماه فروردین دوباره اوت کرد که باز با مصرف دارو خوب شد.ولی امسال نیز دوباره در همین ماه عفونی واوت کرده است. زخم او اول به شکل تاولهای ریز است ولی بعد زخمی و عفونی می شو د.وپزشکها میگویند تب خال است.ولی چرا هر سال در ماه فروردین اینطوری می شود.لذا استدعادارم من را راهنمای بفرمایید.با تشکرفراوان

E-mail:  ardeshirsadeghi2003@yahoo.com

باسلام

احتمالا از اول تب خال بوده است و ارتباطی با پشه نداشته است،تب خال بیماری ویروسی است که یکبار که ویروس ان وارد بدن شد برای همیشه می ماند، تب خال اگر در حد سالی یکبار باشد نیاز به اقدام پیشگیری ندارد فقط به محض مشاهده علایم سوزش و خارش اولیه درمان نمایید تا شدید نشود و خطر اسکار مجدد نیز نداشته باشد. عوامل متعددی در عود مجدد تب خال موثر می دانند مثل تب،اشعه افتاب،استرس ناگهانی،ضعف سیستم دفاعی بدن،تروما (ضربه)