نویسنده: mina

چهارشنبه، 12 فروردین 1383، ساعت 19:18

من پارسال چون سرم شوره داشت از شامپو کتوکنازول استفاده کردم و خوب شدم و طبق نظر دکتر کامل هم قطع نکردم اما دوباره سرم داره شوره میزنه چه کنم؟

E-mail:  وارد نشده است

باسلام

چون شوره سر زمینه ژنتیک دارد برگشت ان عجیب نیست،از شامپوی ضد شوره بعد ازبهبودی بصورت پراکنده  به عنوان پیشگیری استفاده کنید