مینا

شنبه، 8 فروردین 1383، ساعت 12:18

باسال و تبریک سال نو دختری 25 ساله هسته که حدود یکسالی است روی بدنم لکه هایی سفیدرنگ ایجاد شده است.تحت مداوای پزشک هستم اما بهبودی کمی حاصل شده است از آینده نگرانم که تمام بدنم کامل سفید شود علت آن چیست ؟آیا درمان دارد؟ با تشکر

E-

باسلام

بدون مشاهده انها تشخیص مشکل است ولی اگر بیماری وتیلیگو باشد، درمان ان بیاز به حوصله کافی دارد