نویسنده: faranak

شنبه، 23 اسفند 1382، ساعت 13:18

آیا ریزش مو بر اثر فقر آهن برگشت مو دارد

باسلام

اگر زود و کامل درمان شود بله برگشت پذیر است