نویسنده: ف.ت

شنبه، 16 اسفند 1382، ساعت 14:20

در مورد رفع لکه‌های بعد از زایمان و جوش‌های بیش از حد که در صورت و پاها و کمر و شکم و روزنه‌های روی صورت توضیح دهید با تشکر از شما

E-mail:  f-t@noavar.com

باسلام

در این زمینه صحبتهای زیادی شده است، به ارشیو حتما مراجعه کنید