نویسنده: مهدی

یکشنبه، 19 بهمن 1382، ساعت 18:52

دوست من دارای لب درازی است ایا میتواند انرا درمان کند لطفا واضحتر چاسخ دهید

باسلام

البته پاسخ به سوالها باتوجه به تنوع مراجعین از ابتدا کمی مشکل می نمود ولی مثل اینکه هنوز باید تلاش کرد ، فکر میکردم با پاسخهای کوتاه و روشن و گاهی کاملا عامیانه موفق بودم ولی ظاهرا هنوز دوستان جواب واضح تر می خواهند ، بهر حال پاسخ شما به کمک جراحی بله است