باسلام

همانطور که اکثر دوستان می دانند اين سايت مدت طولانی است که فعال است و ارشيو متنوعی پيدا کرده است ولی بعضی دوستان استفاده نمی کنند و سوالهای تکراری مطرح می کنند که برای بقيه دوستان کسل کننده است البته خيلی سوالها دوبار تکرار شده که مهم نيست ولی بعضی سوالها خيلی کلی و تکراری است که با عرض شرمندگی مجبور می شوم بی پاسخ بگذارم که دچار احساس ناخوشايندی می شوم موفق باشيد