نویسنده: بهار

چهارشنبه، 22 بهمن 1382، ساعت 16:45

در موقع شیردهی برای زیرش مو چه کاری باید انجام داد

E-mail:  وارد نشده است

باسلام

مصرف شیر، لبنیات ، غذاهای پروتینی، مصرف اهن، اسید فولیک،سولفات روی ودرمان دارویی ریزش مو