نویسنده: سینا

پنجشنبه، 2 بهمن 1382، ساعت 13:11

با سلام..پسری 19 ساله هستم که جوشهای جرکی روی کمرم دارم..و دکتر داروی راکوتان تجویز کرده ایا با توجه به عوارض ان شما توصیه می کنید که مصرف کنم؟

E-mail:  lordsina@hotmail.com

باسلام

رواکوتان داروی پر عارضه و از طرفی داروی مفیدی است اگر بانظر متخصص پوست و با در نظر گرفتن اینکه باید با روشهای ساده تر پاسخ نداده باشد مصرف می کنید و زیر نظر متخصص هستید نگران نباشید