نویسنده: فاطیما

سه شنبه، 16 دى 1382، ساعت 17:20

دختری ۲۵ ساله هستم با پوستی روشن و دارای کک و مک که با وجود درمانی دارویی چه شیمیایی چه گیاهی که زیر نظر متخصص پوست در شیراز صورت گرفت ولی بعد از اتمام دارو ها باز پوست به حالت اولیه بر می گشت آیا لیزر در مان قطعی است و عوارض حادی ندارد؟ لطفأ بفرمایید هزینه این روش تا چه میزان است ؟

E-mail:  وارد نشده است

URL:  وارد

باسلام

برگشت کک و مک بستگی به مراقبت بعدی خود بیمار دارد ، دوری از افتاب ،استفاده مرتب از ضد افتاب،عدم مصرف داروههای ایجاد کننده لک و......بنابراین روش درمان کک ومک فقط در سرعت از بین بردن ضایعات تاثیر دارد نه در برگشت بیماری