نویسنده: فاطمه

شنبه، 13 دى 1382، ساعت 17:6

سلام، من ۲۵ ساله دارای پوستی بسیارسبزه و تیره هستم، می خواستم بدانم آیا برای شفافیت و روشنایی آن چاره ای هست؟ MER30

E-mail:  apadana169@yahoo.com

باسلام

بدون شک می توان چاره اندیشید، با تلفن کنار سایت تماس بگیرید