نویسنده: زهرا

دوشنبه، 24 آذر 1382، ساعت 12:36

سلام ساده بگم از حضور جوشهای ریز ودرشت ولکه های حاصل از انها و وجود کک ومک کمرنگ در صورتم ناراحتم لطفا بگویید چه کار کنم

E-mail: 

باسلام

اگر حوصله کنید و همکاری همگی قابل درمان است