نویسنده: علی

سه شنبه، 4 آذر 1382، ساعت 11:22

حساسیت به ریش تراش را جکنم؟ لطفآ راهنمایی کنید

E-mail:  ali14082003@yahoo.com

باسلام

البته نمیدانم مفهوم حساسیت را به همان معنایی که منظورتان است برایم روشن است یا نه ولی بطورکلی راه بهبود حساسیت دوری از عامل بیماری زا است