سنده: فهیمه زرین کلاه

چهارشنبه، 5 آذر 1382، ساعت 22:30

خانمی ۲۷ ساله هستم در عین حال که پوست خشکی دارم مدتی است جوشهای قرمز و ریزی در پوست صورتم به وجود آمده این جوشها دوره ای هستند زمانی شدت پیدا میکنند و گاهی کمتر می شود ، قابل ذکر است که از زمانی که از روش جلوگیری I U D استفاده کرده ام این جوشها در صورتم پیدا شده آیا این مسئله به جوشهایم ارتباط دارد یا خیر

*****************

باسلام

باتوصیفی که می کنید جوشهای مربوط به اگزما است، احتمالا ارتباطی نداشته باشد