سلام وبلاگ جالبی دارید                                                       

از این نمونه مطالب توسط دوستان زیاد نوشته می شود گرچه از اینکه امکان تشکر از همه نیست برای عزیزان توجیه پذیر است ولی شرمندگی اش برایم عذاب اور است واز طرفی اگر همه را هم پاسخ دهم حمل بر خودستایی می شود از همه دوستان بی نهایت سپاسگزارم واز اینکه بعضی سوالات خیلی تکرار شده وپاسخ مکرر به ان ملال اور است برای شما وگاهی مجبورم پاسخ ندهم معذرت می خواهم به امید دیدار