سلام ، میشه بگید برای اینکه علت اصلی پر مویی رو پیدا کنم،  باید  دکتر زنان و زایمان رو انتخاب کنم یا دکتر غدد درون ریز؟                                                       
باسلام  در ابتدا فوق تخصص غدد درون ریز  بهتر است مراجعه کنید