سلام آقای دکتر صداقت پیشه برای پوست خشک استفاده از پنکیک یا کرم پودر کدامیک بهتر است و از مارکی بهتر است استفاده کنم متشکرم از راهنمایی شما   

باسلام

کرم پودر برای پوست خشک مناسب تر است ودر پوست چرب پنکیک بهتر است چون اینها جنبه درمانی ندارند وبیشتر جهت زیبایی استعمال می شوند تفاوت چندانی با هم ندارند فقط اگر برچسب وزارت بهداشت ندارد از نظر کلی ممکن است اصول اولیه رعایت نشده باشد وخطر مشکلات دیگر داشته باشد