سلام ببخشید اگر کسی در حین مصرف داروی رآکوتان نزدیکی مشکوک داشته باشد چه باید باید بکند؟   

باسلام  حتما با راهنمایی متخصص زنان از عدم حاملگی اطمینان یابید واز داروهاوروش پیشگیری بعد از مقاربت استفاده کنید نباید حامله شوید