سلام من 18 سال دارم.اشتباها به جای فیناستراید 1میلیگرم  تعداد 6 عدد فیناستراید 5 مصرف کرده ام .حالا احساس بی حسی خفیف در بیضه چپ و بزرگی مجرای آن را دارم ودچارکاهش میل جنسی و منی شده ام.حدود 1ماه فیناستراید مصرف نکرده ام حالا بایدچه کار کنم؟

باسلام احتمالا بیشتر تلقینی باشد بعید است با این تعداد قرص مشکلی ایجاد کند ازمایش اسپرموگرافی بدهید اگر مشکلی داشت این دارو را قطع کنید