من دختری 27 ساله هستم از 7 سال پیش روی جناق سینم کلویید تشکیل شده ولی الان مرتب داره دور و اطرافش هم باز ازینا در میاره راهنماییم کنید چیکار کنم که جلوگیری بشه از دوباره ایجاد شدن این کلویید ها ممنون. 

باسلام از دستکاری وروش هایی که زخم ایجاد می شود دوری کنید لیزر وتزریق در درمان ان مفید است فریز نیز موثر است اصولا پوست در ناحیه سینه شانه پشت ونیز چانه مستعد کلویید است                                                       

نویسنده: