جناب آقای دکتر با درود فراوان به محضر شما سوال بنده از حضرتعالی این است که آیا برای انجام عمل ترمیم و یا پیوند مو باید حتماً تمامی موی سر تراشیده شود یا خیر؟ و آیا امکان کاشت موی بلند مثلاً در حد 5 تا 10 سانتیمتر وجود دارد؟                                                       

باسلام  اگر روش FUTانجام شود خیر نیاز نیست ولی در روش FITحتما باید کوتاه شود تا بتوان مو را با پانچ برداشت