باسلام من اصلا نمی توانم لباس زیر بپوشم عرق میکنم وخارش پیدا میکنم مجبورم همیشه شلوار راحتی بپوشم بهداشت را خیلی رعایت میکنم ولی خارش خیلی اذییت میکند یک مدت صابون گوگرد مصرف کردم بد نبود لطفا مرا راهنمایی کنید     

باسلام

گاهی خارش در اثر بهداشت زیادی است نباید پوست خشک را زیاد شست وبلکه بعد از هر حمام انرا چرب کرد صابون گوگرد هم پوست را خشک می کند ولی بیشتر بیماران با هر خارش تصور می کنند الودگی است و باید شست