سلم من 15 سالمه میخواستم بدونم چند در صد امکان داره بعد از برداشتن خال دوباره برگرده دو تا خال یکی یکی بالای لبم سمت چپ یکی وسط سمت چپ صورتم
باسلام
بستگی به عمق خال دارد ولی مهم نیست اگر عود کرد یک ماه بعد دوباره لیزر می کنیم در عمل خال بیشتر باید مواظب باقی ماندن جای عمل بود