نویسنده: علی

شنبه، 3 آبان 1382، ساعت 11:24

اگر ریزش مو ارثی باشد پروپشیا اثر دارد؟

E-mail:  alizaare@hotmail.com

URL:  وارد نشده است

باسلام

بله اثر دارد، ولی بطورکلی فراموش نکنید که چون عوامل ژنتیکی فعلا غیر قابل علاج هستند ممکن است بعد از قطع دارو مجددا ریزش اغاز شود