نویسنده: hadi

پنجشنبه، 1 آبان 1382، ساعت 1:48

آقای دکتر آیا برای رفع جای جوش جراحی لازم است

E-mail:  hiran97@yahoo.com

با سلام

اگر انجام سایش پوست و لیزر را نیز یک نوع جراحی به حساب بیاورید، بله جراحی لازم دارد