سلام برای از بین بردن خالهای کوچک صورتم چکار کنم بدون اینکه عمل جراحی کنم
باسلام
با لیزر وبا المن قابل درمان است ولی درمان دارویی ندارد