با سلام مسعود هستم صورتم پشت سر هم جوش در میارهاضطرابو جای اون ها میمونه دکتر ترتینواین تجویز کرد اما جواب نداد ایا شما میتونید مشکل منو برطرف کنید
باسلام
راجع به جوش مطلب زیاد نوشته ام تره تینویین درمان ابتدایی جوش است درمانهای زیادی برای جوش وجود دارد در ضمن مدت درمان ان نسبتا زیاد است باید حوصله کنید