باسلام من پوستی تیره دارم که جای جوشها نیزدرصورتم باقی است حالاازدکترمی خواهم  که بگویدمن چه ضدآفتاب ودارویی استفاده کنم  که کک ومک هاچروک وتیرگی پوستم کم رنگترونامعلوم وروشن شودلطفابرایم واضح تربیان کنیدکه نام ضدآفتاب راهم بگوییدمثال دکترژیلا،مای،آردن و..که من نمی دانم وباچه spfباشددرضمن من درشهرپارسابادمغان استان اردبیل زندگی می کنم.
باسلام
در افراد با پوست تیره ضد افتاب با فاکتور حفاظتی پانزده به بالا کافی است این موارد که نوشته اید شرکتهای خوبی هستند می توانید استفاده کنید موفق باشید