نویسنده: علی
یکشنبه، 31 فروردین 1382، ساعت 13:56

آیا سفید شدن موی سر در جوانی درمانی دارد و علت آن چه می تواند باشد؟

----------------------------------------
در تعریف ، سفید شدن موی انسان سفید پوست زود تر از ۲۰ سال و سیاه پوست زود تر از ۳۰ سال را سفید شدن زود رس مو میگویند . در صورتی که بیمار در تعریف فوق قرار داشته باشد بلی درمان دارد.