هزینه جراحی سیاهی و پف دور چشم تقریبا
چقدر است
باسلام
سیاهی دور چشم درمان جراحی ندارد پی ار پی کمک کننده است ولی پف دور چشم با جراحی وبرداشتن چربی اصلاح می شود