سلام خدمت اقای دکتر من میخواهم قبل از عروسیم موهای بدنمو
لیزر کنم لطفا بگید تا م چه مدت موهام در نمیاد واگر این کار را انجام
بدم ایا در کنیک شما  همکار خانم عمل لیزر را انجام میدهد
باسلام معمولا اگر مشکل هورمونی نداشته باشید موها مثل اول نخواهد شد واگر مدت کافی انجام دهید دیگر رشد نمی کند .بله در کلینیک ما پرسنل خانم هستند اگر موقع لیزر یاداوری نمایید از انان کمک می گیرم