سلام آقای دکتر.چند روز پیش دختر خواهرم به خاطر خارش و پوسته سر به پزشک مراجعه کرد و پزشک معالج عنوان کرد که او در مدرسه به رشک سر مبتلا شده است.این مسئله برای ما باور نکردنی بود و از آن جایی که این بچه بعد از ظهر ها چند ساعتی به منزل ما می آمد همه خانواده دچار ترس عجیبی شده اند چون پزشک معالج گفته که به احتمال 100 درصد این بچه همه خانواده را مبتلا کرده در صورتی که ما هیچ نشانه ای نمی بینم اما واقعا ترسیده ایم و از طرفی برای رفتن به پزشک نیز خجالت می کشیم.من خودم از قبل شوره سر داشتم ولی به قدری نسبت به این جریان حساس شدم که مدام به این شوره ها نگاه می کنم ومی ترسم.خواهش می کنم اگر راهی هست که می شود ما را از سلامت موی سرمان مطمئن کند راهنمایی مان بکنید.
باسلام
البته بیماری خجالت ندارد کسی که عمدا خودش را مبتلا نمی کند واز طرف دیگر اخیرا این بیماری شایع شده و در بسیاری مهد کودکها و دبستانها اتفاق افتاده و درمان ان نیز بسیار اسان است مشخصه این رشکها این است محکم به مو چسبیده اند و به راحتی جدا نمی شوند ولی شوره به اسانی می افتد وجابجا می شود ضمنا شوره مدت طولانی موجود است ولی این انگل ناگهانی پیدا می شود وخارش شدید اخیرا ایجاد شده است ودر مورد سرایت بله شانس سرایت زیاد است ولی اگر مراقبت کنید 100درصد نیست