سلام خسته نباشی می خواستم بونم که اگر ناحیه جلوی سر منظورم دوتا هشتی های سر خیلی کم ریخته باشند شما می توانید  با تراکم منظورم پر بکارید مو های قبلی خودم چقدرهزینه دارد. مرصی
باسلام
چون که صد اید نود هم پیش ماست انشاالله که بتوانم نظر شما را براوره کنم نگران هزینه ها نباشید ان در درجه اخر قرار دارد مرسی از شما