با سلام     دختر 2 ساله ای دارم که دارای پوست کمی زبری است دکتر گفته قارچ است ولی دارو تاثیری نداشته روی بازوها و روی شکم دخترم این حالت دون دون وجود دارد درمان چیست؟
باسلام
این علامت قارچ نیست به احتمال زیاد خشکی پوست است ویا اتوپیک درماتیت به یک متخصص پوست نشان دهید واز داروهای ضد قارچ استفاده نکنید که باعث خشکتر شدن می شود