نویسنده: پرستو

دوشنبه، 21 مهر 1382، ساعت 23:18

مدتی است که موهای من نازک و نرم وخشک شده، در ضمن ریزش خیلی زیادی داره. چه کار باید بکنم لطفا منو راهنمایی کنید.در ضمن من یک دختر ۳۲ ساله هستم . متشکرم

E-mail:  وارد نشده است

URL:  وارد نشده است

باسلام

علتهای گوناگونی می تواند داشته باشد. از جمله ارث، کم خونی، کمبود روی، کم کاری تیروییدو ...... که باید بررسی شود