باسلام
اقای دکترلطفاکمکم کنیدمن چندبارخاسم سرمو بااسید بشورم پدرم درامد 6 تادکتررفتم منودرمان نکردن مشکل من جوش کف سر همراه بادردشدید-چرک-خون- خارش شدید-لطفامنوراهنمایی کنید قوی ترین انتی بیوتیک مصرف کردم تاثیرنداشت چرا بااینکه علم انقدر متحول شده اما مشکل من قابل درمان نیست ناامیدم-بهنام27ساله-اندیمشک
سپاسگذارم                                                       

باسلام  در این مورد باید توجه داشته باشید مدت درمان کمی طولانی است ضمن اینکه دارو باید مفید باشد .اگر خیلی طولانی شده می توانید کشت و انتی بیوگرام کنید