سلام
من 31 سالمه و مدت 5 ساله فینستراید استفاده می کنم به دلیل ازدواج می خواستم قطعش کنم چطور می تئنم جایگزینی برای اون پیدا کنم؟ آیا ماینوکسیدیل می تونه جایگزین بشه؟ اگرچه در این مدت هم ماینوکسیدیل استفاده می کردم.                                                       

باسلام بله مینوکسیدیل خوب است .کپسول پروست ارب هم مفید است