سلام من دختری 20 ساله هستم صورتی سفیدی دارمهصورتم کمی لک شده رفتم ضد افتاب بخرم خانمه گفت باید بعد ضد افتاب ژل شتشوی depldermبزنی وبعد ان مرطوب کننده blodermaاستفاده کنی ایا لازم ایت این ها استفاده شود یا ضد افتاب کافی است   

باسلام

نکته جالبی است توجه کنید در بعضی داروخانه ها فردی را به عنوان مشاور پوست از طرف شرکت خاصی مامور کرده اند که محصولشان را تبلیغ کند و بفروشد اینها پزشک نیستند فقط فروشنده ان شرکت هستند ومعمولا کسی که در این خصوص سوال می کند با کیسه ای پر از داروهای رنگارنگ و دنیایی امید کاذب از داروخانه خارج می کنند وسرانجام  بیمار سرخورده به مطب متخصصین مراجعه می کنند