سلام دکتر پس این همه تبلیغ دروغه که میگن با این کرم موبر مثلا باله ا  بعد چند بار استفاده به طور دائم موها ریشه کن میشن؟

باسلام

دروغ که نه ؟حقیقت ندارد