نویسنده: Afshin

سه شنبه، 25 شهریور 1382، ساعت 20:26

باسلام برای بدست آوردن یکسری اطلاعات دقیق و کامل در مورد ساختمان مو به کجا می توانم مراجعه کنم

E-mail:  info@talabkar.com

URL:  وارد نشده است

باسلام

اکثر کتابهایی که درمورد بیماری های پوست ومو است به شما کمک می کند. مثلا کتاب ارنت ویا درماتولوژی رووک.